Анна Компанець

Change Management Lead
онлайн обучение практики наставничество домашние задания видеолекции
NPS(?): 100
Change Management
500 $
Стоимость 1 часа: 35 $
5 нед
14 ч
9 занятий
    https://l-a-b-a.com/lecture/1845-change-management